Zakres usług

Zakres usług

Specjalizujemy się w obszarze doradztwa transakcyjnego w procesach fuzji i przejęć (M&A),  w zakresie prawa korporacyjnego oraz prawa rynku nieruchomości. Nasi prawnicy reprezentują Klientów Kancelarii w licznych postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych.  

Private Equity / Venture Capital

Świadczymy kompleksową obsługą prawną inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym. Doradzamy w kwestiach prawnych związanych ze strukturą inwestycji i formą pozyskania kapitału oraz z relacjami pomiędzy inwestorami, a podmiotami pozyskującymi kapitał, w tym start-upami. W zakresie inwestycji kapitałowych zajmujemy się obsługą zarówno inwestycji dokonywanych przez fundusze typu private equity, venture capital jak i seed capital.
Zakres świadczonej przez Kancelarię usługi obejmuje:
 • badanie stanu prawnego (due dilligence) przedmiotu transakcji;
 • opracowanie struktury prawno-podatkowej transakcji;
 • przygotowanie dokumentacji transakcyjnej;
 • reprezentowanie w negocjacjach;
 • reprezentowanie przed organami oraz instytucjami w zakresie koniecznym do zamknięcia transakcji;
 • post-transakcyjna obsługa prawna obejmująca nadzór nad przestrzeganiem założeń inwestycji oraz egzekwowanie zobowiązań wynikających z umowy inwestycyjnej;
 • obsługa wyjścia z inwestycji.

Transakcje M&A

 • doradztwo w procedurach łączenia oraz podziału spółek prawa handlowego;
 • doradztwo transakcyjne w obrocie udziałami i akcjami w spółkach kapitałowych (share deal) oraz aktywami (asset deal), w tym z wykorzystaniem struktur funduszowych oraz międzynarodowych (offshore);
 • przeprowadzanie audytów prawnych (due diligence);
 • projektowanie struktur transakcyjnych;
 • sporządzanie i negocjowanie wszystkich umów związanych z transakcją, w tym umów inwestycyjnych, porozumień wspólników, umów zabezpieczających oraz umów związanych z zewnętrznym finansowaniem transakcji.

Obsługa korporacyjna

 • doradztwo w zakresie funkcjonowania i procedowania organów spółek prawa handlowego;
 • doradztwo w procedurach podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, z wykorzystaniem powyższych dla celów transakcyjnych i podatkowych;
 • sporządzanie dokumentów korporacyjnych dla wszystkich typów spółek prawa handlowego;
 • doradztwo w sporach korporacyjnych;
 • doradztwo w procedurach przekształceń i likwidacji spółek prawa handlowego.

Rynek nieruchomości

 • audyt stanu prawnego nieruchomości (due diligence);
 • doradztwo w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości dla potrzeb transakcji;
 • identyfikacja ryzyka prawnego i doradztwo w zakresie jego ograniczania;
 • sporządzanie i negocjowanie wszystkich umów związanych z transakcjami na rynku nieruchomości, w tym umów nabycia nieruchomości oraz umów zabezpieczających i związanych z zewnętrznym finansowaniem transakcji;
 • doradztwo przy opracowaniu najkorzystniejszych rozwiązań finansowych i podatkowych, prowadzenie negocjacji dotyczących nabycia nieruchomości;
 • sporządzanie i negocjowanie umów najmu/dzierżawy nieruchomości komercyjnych;
 • doradztwo w procesach inwestycyjnych, w tym w zakresie uzyskania wymaganych prawem pozwoleń administracyjnych;
 • doradztwo w zakresie finansowania i refinansowania inwestycji oraz transakcji nabycia nieruchomości;
 • kompleksowa obsługa projektów deweloperskich.

Zastępstwo procesowe

 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym;
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi (polubownymi);
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi;
 • sporządzanie i negocjowanie ugód sądowych oraz pozasądowych.

Windykacja należności

 • sądowa windykacja należności;
 • doradztwo w zakresie zabezpieczania spłat wierzytelności w tym zabezpieczenia obligacyjne oraz rzeczowe;
 • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych oraz zabezpieczających;
 • współpraca z kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju.

Współpraca z Krajami Europy Wschodniej

 • współpraca z kancelariami z Ukrainy, Rosji i państw należących do Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP);
 • windykacja i odzyskiwanie należności w krajach Europy Wschodniej;
 • rozwiązywanie problemów związanych z zatorami płatniczymi z kontrahentami z krajów Europy Wschodniej;
 • zakładanie struktur gospodarczych i wspieranie biznesu w krajach Europy Wschodniej;
 • świadczenie kompleksowej pomocy przy zawieraniu transakcji zagranicznych na rynkach Europy Wschodniej.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.