Raiffeisen Bank Polska S.A. zapewnia refinansowanie inwestycji w Jaśle ze wsparciem kancelarii

Raiffeisen Bank Polska S.A. zapewnia refinansowanie inwestycji w Jaśle ze wsparciem kancelarii

Opublikowany

Kancelaria Rąpała ma za sobą kolejny projekt dla Raiffeisen Bank Polska S.A. Współpraca obejmowała usługi prawne w związku z udzieleniem przez bank kredytu na zrefinansowanie budowy galerii handlowej w Jaśle. 

Kancelaria wspierała Raiffeisen Bank Polska S.A. w procesie udzielenia kredytu przeznaczonego na refinansowanie aktualnego zadłużenia kredytobiorcy w innym banku. Środki z kredytu przeznaczone zostały na zrefinansowanie budowy galerii handlowej w Jaśle. Wolumen kredytu wynosi kilkadziesiąt milionów złotych.
Zespół Kancelarii Rąpała kierowany przez mec. Krzysztofa Rąpałę, w skład którego wchodziła między innymi mec. Agnieszka Dancewicz, wspierał bank na etapie negocjacji, przygotowania umowy kredytowej, dokumentów zabezpieczenia spłaty kredytu oraz nadzorował spełnienie warunków koniecznych do uruchomienia kredytu.

Udostępnij