Raiffeisen Bank Polska S.A. zapewnia refinansowanie inwestycji w Jaśle ze wsparciem kancelarii

Raiffeisen Bank Polska S.A. zapewnia refinansowanie inwestycji w Jaśle ze wsparciem kancelarii

Opublikowany

Kancelaria Rąpała ma za sobą kolejny projekt dla Raiffeisen Bank Polska S.A. Współpraca obejmowała usługi prawne w związku z udzieleniem przez bank kredytu na zrefinansowanie budowy galerii handlowej w Jaśle. 

Kancelaria wspierała Raiffeisen Bank Polska S.A. w procesie udzielenia kredytu przeznaczonego na refinansowanie aktualnego zadłużenia kredytobiorcy w innym banku. Środki z kredytu przeznaczone zostały na zrefinansowanie budowy galerii handlowej w Jaśle. Wolumen kredytu wynosi kilkadziesiąt milionów złotych.
Zespół Kancelarii Rąpała kierowany przez mec. Krzysztofa Rąpałę, w skład którego wchodziła między innymi mec. Agnieszka Dancewicz, wspierał bank na etapie negocjacji, przygotowania umowy kredytowej, dokumentów zabezpieczenia spłaty kredytu oraz nadzorował spełnienie warunków koniecznych do uruchomienia kredytu.

Udostępnij

Kancelaria Rąpała realizuje kolejny projekt dla Raiffeisen Bank Polska S.A.

Kancelaria Rąpała ponownie wspierała Raiffeisen Bank Polska S.A. w finansowaniu przedsięwzięcia deweloperskiego na terenie Warszawy.