Mec. Krzysztof Rąpała o zmianach w użytkowaniu wieczystym