Kto odpowiada za szkody i krzywdy powstałe w związku z wypadkiem w parku rozrywki?