Od kogo możemy żądać odszkodowania za szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta?