Wiedza i Praktyka dołącza do grona współwłaścicieli RESQL. Kancelaria Rąpała odpowiedzialna za proces