Omni Running z pierwszym zewnętrznym inwestorem przy wsparciu Kancelarii