Alphamoon pozyskuje nowych inwestorów przy wsparciu Kancelarii Rąpała