Kancelaria Rąpała członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej