Mec. Krzysztof Rąpała członkiem Rady Nadzorczej RemoteMyApp Sp. z o.o.