mGenerator - zaproszenie do składania ofert na nabycie spółki