Kancelaria Rąpała z kolejną transakcją dla Raiffeisen Bank Polska S.A.