Mec. Krzysztof Rąpała członkiem Digital Academy i jurorem Digital Shapers 2018