English
Rapala Law Firm advised TK-BUD Group in sale of 100% shares in Telkom- Telos S.A. with its head office in Cracow, to „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne Sp. z o.o. with its head office in Katowice. 

9 września 2016

Aktualności
Kancelaria RĄPAŁA doradzała Grupie TK-BUD w sprzedaży 100% akcji w spółce Telkom – Telos S.A. z siedzibą w Krakowie, na rzecz inwestora branżowego „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

5 września 2016

Nasi eksperci w mediach
Jakie konsekwencje może mieć wprowadzenie założeń nowego prezydenckiego projektu ustawy frankowej? Gościem Roberta Stanilewicza i Pawła Blajera w programie "Bilans" był mec. Krzysztof Rąpała.

3 sierpnia 2016

Aktualności
Do zespołu Kancelarii RĄPAŁA dołączyła adwokat Karolina Jakubowska.

20 czerwca 2016

English
Karolina Jakubowska has joined to the RAPALA Law Office.

20 czerwca 2016

Aktualności
Niniejszym informujemy, iż sukcesem zakończyła się, opiewająca na sumę kilkunastu milionów złotych, dwu-etapowa transakcja sprzedaży gruntów przy ul. Bieńczyckiej w Krakowie, na rzecz spółki deweloperskiej z grupy Murapol S.A. Strona sprzedająca, której dane – z uwagi na...

12 maja 2016

English
We hereby inform that amounting to a sum of dozen million PLN, two-steps sale transaction of  ground plots located at Bieńczycka St. in Krakow, to the development company from Murapol S.A.'s group, was successfully completed. 

12 maja 2016

Aktualności
Kancelaria RĄPAŁA doradzała funduszowi Internet Ventures FIZ z Grupy MCI w transakcji venture capital, związanej z inwestycją w RemoteMyapp Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. 

6 maja 2016

English
RĄPAŁA Law Firm advised the investment fund under the business name: "Internet Ventures FIZ" from MCI Group in the venture capital transaction, associated with an investment in the RemoteMyApp Sp. z o.o. (limited company).

6 maja 2016

Aktualności
Kancelaria RĄPAŁA doradzała funduszowi Internet Ventures FIZ z Grupy MCI w transakcji venture capital, związanej z inwestycją w Prowly.com Sp. z o.o.

28 stycznia 2016

5
6
7
8
9
10
11