Aktualności
Kancelaria RĄPAŁA doradzała Grupie TK-BUD w sprzedaży 100% akcji w spółce Telkom – Telos S.A. z siedzibą w Krakowie, na rzecz inwestora branżowego „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

ponad rok temu

Nasi eksperci w mediach
Jakie konsekwencje może mieć wprowadzenie założeń nowego prezydenckiego projektu ustawy frankowej? Gościem Roberta Stanilewicza i Pawła Blajera w programie "Bilans" był mec. Krzysztof Rąpała.

ponad rok temu

English
Karolina Jakubowska has joined to the RAPALA Law Office.

ponad rok temu

Aktualności
Do zespołu Kancelarii RĄPAŁA dołączyła adwokat Karolina Jakubowska.

ponad rok temu

English
We hereby inform that amounting to a sum of dozen million PLN, two-steps sale transaction of  ground plots located at Bieńczycka St. in Krakow, to the development company from Murapol S.A.'s group, was successfully completed. 

ponad rok temu

Aktualności
Niniejszym informujemy, iż sukcesem zakończyła się, opiewająca na sumę kilkunastu milionów złotych, dwu-etapowa transakcja sprzedaży gruntów przy ul. Bieńczyckiej w Krakowie, na rzecz spółki deweloperskiej z grupy Murapol S.A. Strona sprzedająca, której dane – z uwagi na zastrzeżenie anonimowości – nie zostaną podane do wiadomości publicznej, reprezentowana była przez Kancelarię RĄPAŁA. Zespół prawników kierowany przez mec. Krzysztofa Rąpałę wspierał sprzedającego na obu etapach transakcji: pierwszym zakończonym w październiku 2014 roku, oraz drugim zakończonym w ostatnim czasie.

ponad rok temu

Aktualności
Kancelaria RĄPAŁA doradzała funduszowi Internet Ventures FIZ z Grupy MCI w transakcji venture capital, związanej z inwestycją w RemoteMyapp Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. 

ponad rok temu

English
RĄPAŁA Law Firm advised the investment fund under the business name: "Internet Ventures FIZ" from MCI Group in the venture capital transaction, associated with an investment in the RemoteMyApp Sp. z o.o. (limited company).

ponad rok temu

Aktualności
Kancelaria RĄPAŁA doradzała funduszowi Internet Ventures FIZ z Grupy MCI w transakcji venture capital, związanej z inwestycją w Prowly.com Sp. z o.o.

prawie 2 lat temu

English
RĄPAŁA Law Firm advised the investment fund under the business name: "Internet Ventures FIZ" from MCI Group in the venture capital transaction, associated with an investment in the Prowly.com Sp. z o.o. (limited company).

prawie 2 lat temu

2
3
4
5
6
7
8