English
Attorney Krzysztof Rąpała will take part in the "Westpomeranian Day of the Financial Engineering Instruments" conference, which be held in Szczecin on 26.10.2016.

ponad rok temu

English
RĄPAŁA Law Firm has supported the White Stone Development Group in obtaining financing for the investment project in Szczecin. The Credit amounts to dozen million zlotys was granted by the Raiffeisen Bank Polska S.A. 

ponad rok temu

Aktualności
Kancelaria RĄPAŁA weźmie udział w konferencji Wolves Summit 2016, największej międzynarodowej konferencji w Europie Środkowo – Wschodniej dla startupów, inwestorów oraz przedsiębiorców związanych z innowacyjnymi technologiami. Na Wolves Summit, które odbędzie się w Warszawie w dniach 24-27.10.2016 r., Kancelaria reprezentowana będzie przez mec. Krzysztofa Rąpałę, który został również zaproszony do składu jury oceniającego projekty startupowe.

ponad rok temu

Aktualności
Kancelaria RĄPAŁA wspierała Grupę White Stone Development w transakcji związanej z pozyskaniem finansowania bankowego na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego w Szczecinie.

ponad rok temu

English
The RAPALA Law Firm will take part in the Wolves Summit 2016 conference, the largest international conference in Central - Eastern Europe for startups, investors and entrepreneurs involved in innovative technologies. During the Wolves Summit, which be held in Warsaw on 24-27.10.2016, our Law firm will be represented by attorney Krzysztof Rąpała, who was also invited to  the jury valuating startups projects.

ponad rok temu

Aktualności
W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracami nad projektem ustawy o zmianie prawa współużytkowania wieczystego gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe w prawo współwłasności gruntu, którego obecne brzmienie może wywołać negatywne skutki dla sektorów deweloperskiego, budowlanego oraz bankowego, mec. Krzysztof Rąpała skierował list otwarty do Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło, w którym opisał dostrzeżone zagrożenia.

prawie 2 lat temu

English
Rapala Law Firm advised TK-BUD Group in sale of 100% shares in Telkom- Telos S.A. with its head office in Cracow, to „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne Sp. z o.o. with its head office in Katowice. 

prawie 2 lat temu

Aktualności
Kancelaria RĄPAŁA doradzała Grupie TK-BUD w sprzedaży 100% akcji w spółce Telkom – Telos S.A. z siedzibą w Krakowie, na rzecz inwestora branżowego „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

prawie 2 lat temu

Nasi eksperci w mediach
Jakie konsekwencje może mieć wprowadzenie założeń nowego prezydenckiego projektu ustawy frankowej? Gościem Roberta Stanilewicza i Pawła Blajera w programie "Bilans" był mec. Krzysztof Rąpała.

prawie 2 lat temu

English
Karolina Jakubowska has joined to the RAPALA Law Office.

około 2 lat temu

2
3
4
5
6
7
8