English
The RAPALA Law Firm will take part in the Wolves Summit 2016 conference, the largest international conference in Central - Eastern Europe for startups, investors and entrepreneurs involved in innovative technologies. During the Wolves Summit, which be held in Warsaw on 2...

24 października 2016

English
RĄPAŁA Law Firm has supported the White Stone Development Group in obtaining financing for the investment project in Szczecin. The Credit amounts to dozen million zlotys was granted by the Raiffeisen Bank Polska S.A. 

24 października 2016

Aktualności
Kancelaria RĄPAŁA wspierała Grupę White Stone Development w transakcji związanej z pozyskaniem finansowania bankowego na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego w Szczecinie.

24 października 2016

Aktualności
Kancelaria RĄPAŁA weźmie udział w konferencji Wolves Summit 2016, największej międzynarodowej konferencji w Europie Środkowo – Wschodniej dla startupów, inwestorów oraz przedsiębiorców związanych z innowacyjnymi technologiami. Na Wolves Summit, które odbędzie się w Warsz...

24 października 2016

Aktualności
W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracami nad projektem ustawy o zmianie prawa współużytkowania wieczystego gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe w prawo współwłasności gruntu, którego obecne brzmienie może wywołać negatywne ...

27 września 2016

English
Rapala Law Firm advised TK-BUD Group in sale of 100% shares in Telkom- Telos S.A. with its head office in Cracow, to „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne Sp. z o.o. with its head office in Katowice. 

9 września 2016

Aktualności
Kancelaria RĄPAŁA doradzała Grupie TK-BUD w sprzedaży 100% akcji w spółce Telkom – Telos S.A. z siedzibą w Krakowie, na rzecz inwestora branżowego „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

5 września 2016

Nasi eksperci w mediach
Jakie konsekwencje może mieć wprowadzenie założeń nowego prezydenckiego projektu ustawy frankowej? Gościem Roberta Stanilewicza i Pawła Blajera w programie "Bilans" był mec. Krzysztof Rąpała.

3 sierpnia 2016

English
Karolina Jakubowska has joined to the RAPALA Law Office.

20 czerwca 2016

Aktualności
Do zespołu Kancelarii RĄPAŁA dołączyła adwokat Karolina Jakubowska.

20 czerwca 2016

4
5
6
7
8
9
10