Aktualności
Do zespołu Kancelarii RĄPAŁA dołączyła adwokat Karolina Jakubowska.

około 2 lat temu

Aktualności
Niniejszym informujemy, iż sukcesem zakończyła się, opiewająca na sumę kilkunastu milionów złotych, dwu-etapowa transakcja sprzedaży gruntów przy ul. Bieńczyckiej w Krakowie, na rzecz spółki deweloperskiej z grupy Murapol S.A. Strona sprzedająca, której dane – z uwagi na zastrzeżenie anonimowości – nie zostaną podane do wiadomości publicznej, reprezentowana była przez Kancelarię RĄPAŁA. Zespół prawników kierowany przez mec. Krzysztofa Rąpałę wspierał sprzedającego na obu etapach transakcji: pierwszym zakończonym w październiku 2014 roku, oraz drugim zakończonym w ostatnim czasie.

około 2 lat temu

English
We hereby inform that amounting to a sum of dozen million PLN, two-steps sale transaction of  ground plots located at Bieńczycka St. in Krakow, to the development company from Murapol S.A.'s group, was successfully completed. 

około 2 lat temu

English
RĄPAŁA Law Firm advised the investment fund under the business name: "Internet Ventures FIZ" from MCI Group in the venture capital transaction, associated with an investment in the RemoteMyApp Sp. z o.o. (limited company).

około 2 lat temu

Aktualności
Kancelaria RĄPAŁA doradzała funduszowi Internet Ventures FIZ z Grupy MCI w transakcji venture capital, związanej z inwestycją w RemoteMyapp Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. 

około 2 lat temu

Aktualności
Kancelaria RĄPAŁA doradzała funduszowi Internet Ventures FIZ z Grupy MCI w transakcji venture capital, związanej z inwestycją w Prowly.com Sp. z o.o.

ponad 2 lat temu

English
RĄPAŁA Law Firm advised the investment fund under the business name: "Internet Ventures FIZ" from MCI Group in the venture capital transaction, associated with an investment in the Prowly.com Sp. z o.o. (limited company).

ponad 2 lat temu

Nasi eksperci w mediach
Jak odzyskać koszty nieudanej imprezy karnawałowej? Mec. Krzysztof Rąpała odpowiedział na powyższe pytanie goszcząc w programie „Biznes dla ludzi” TVN24 Biznes i Świat.

ponad 2 lat temu

Nasi eksperci w mediach
Co zrobić w sytuacji, gdy gmina podniesie opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu? Mec. Krzysztof Rąpała odpowiedział na powyższe pytanie goszcząc w programie "Dzień Dobry TVN".

ponad 2 lat temu

Aktualności
Kancelaria RĄPAŁA została partnerem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy "JEREMIE" dla przedsiębiorców z terenu województwa pomorskiego. Kancelarię na pierwszym spotkaniu eksperckim reprezentował mec. Krzysztof Rąpała, w ramach panelu pn. "Vademecum prawne umowy joint venture - o czym należy pamiętać i jak przygotować się do transakcji".

ponad 2 lat temu

3
4
5
6
7
8
9